Γύρνα ξανά - Greek Monarchist Song about George II

   

ZborBall IV

 

Published on Aug 11, 2021

This song originates in late 1944 when the Germans left Greece and communists tried to seize power by force.
King George II was exiled in Egypt during the German occupation and he returned in 1946.
Date and Year Unknown, Composer as well. However native Greek speakers might have more luck.

Lyrics:
Γύρνα ξανά στην πολιά σου φιλιά, βασιλιά
Ο λαός σου εσένα ζητά
Γύρνα ξανά...
Κι όταν θαρθείς, ΚΚΕδες εδώ δεν θα βρείς
Εθνοφύλακες θα 'ναι φρουροί
Γύρνα ξανά...
Γύρνα ξανά...