NSB Jeugdstorm in kleur color 'Met Mussert Hou Zee!' Jeugdstorm music muziek

   

itseasyforyou

 

Published on May 15, 2009

Jeugdstorm in colour from the Dutch NSB movie 'Met Mussert Hou Zee!' from 1936. This color footage was later shot in 1938. Please be gentle.

I've add two Jeugdstorm ( can be seen as a Dutch Hitler Jugend) songs;

- Jeugdstorm-koor Amsterdam (1941) - Voorwaarts kameraden (Forwards Comrades)
- Jeugdstorm-koor Amsterdam (1941) - De landsknechtentrom

This is very nice (for us, I don't know much color footage of the NSB) color material which I would like to share. I'm sure a lot of people want to see this footage especially if they like history, atleast I do.

There are no graphic words in the songs nor does this video show any violent footage.

It's nice to see our Dutch flag and the other old Royal flags of the Netherlands. Dutch King/Queen lovers will probably recognize those. The NSB was very pro Orange and they showed that for example with the 'Prinsenvlag' that flag was an old Dutch flag also used by Willem the Patriot (a 'Geus' and Dutch hero!) who liberated us from the Spaniards by Den Briel in the 16th century if I'm not mistaking. (will look it up later on)

This video is also made to share this information with others so that they can seek and find information. To the 'left Dutch control wing'; don't be a Chinese government and let people search for information about the ww2 in Holland and the NSB if they want to. If we want a information filter then we'll move to North-Korea!! Thank you for your understanding.

Some information about the NSB in Dutch;

Op 7 januari 1933 vertoonde de nazi-partij van Anton Mussert zich voor het eerst in het openbaar tijdens de eerste "Landdag".

De NSB werd officieel in het leven geroepen op 4 november 1932, toen Anton Mussert bij notariële akte de stichting 'Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland' in het leven riep. Om zich te onderscheiden van een 'klassieke' politieke partij in de Nederlandse parlementaire constitutionele monarchie, noemde zij zich consequent een beweging in plaats van een partij. Van meet af aan hanteerde de NSB het 'leidend beginsel', dat in vrijwel alle belangrijke publicaties werd afgedrukt:

"Voor het zedelijk en lichamelijk welzijn van een volk is nodig een krachtig staatsbestuur, zelfrespect van de natie, tucht, orde, solidariteit van alle bevolkingsgroepen en het voorgaan van het algemeen (nationaal belang) boven het groepsbelang en van het groepsbelang boven het persoonlijk belang. "

In het eerste jaar van haar bestaan gaf de NSB prioriteit aan de ontwikkeling van haarorganisatie en stijl. Pas op 7 januari 1933 trad de partij voor de eerste maal naar buiten op een landdagte Utrecht. Op deze landdag werd het eerste peloton van de Weerafdeling (WA) gepresenteerd, terwijlMussert ook het eerste exemplaar van het nieuwe partijblad Volk en Vaderland kreeg overhandigd. Deze eerste landdag was het begin van een stormachtige opmars. Telde de partij in januari 1933 nogslechts duizend leden, in december 1933 had de NSB meer dan 20.000 leden en een uitgebreidewachtlijst. Door het land waren kringhuizen geopend en de voor die tijd spectaculaire partijdagentrokken veel publiek. Mussert achtte de partij evenwel nog niet sterk genoeg om deel te nemen aan deTweede Kamerverkiezingen van 1933.De opkomst van de NSB stuitte in 1933 reeds op verzet. De regering besloot een uniformverbod inte stellen (september 1933), waardoor de WA niet meer in haar zwarte uniformen op straat konmarcheren. Bovendien werd het ambtenaren verboden lid te zijn van de NSB (december 1933). Demaatregelen hadden vooralsnog echter niet het gewenste effect: het ledental van de NSB groeide in1934 tot ongeveer 35.000 leden. Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 1935 behaalde de partijbovendien 7.94% van de stemmen: het was sinds 1918 de hoogste score die een nieuwe partij hadbehaald. De beste resultaten had de NSB gehaald in de provincies Drenthe (11.19%), Limburg(11.69%), Utrecht (9.51%) en Noord-Holland (9.64%). Ook de groei van het ledental zette door:medio 1936 had de partij 55.000 leden

THE USE OF ANY COPYRIGHTED MATERIAL IS USED UNDER THE GUIDELINES OF "FAIR USE" IN TITLE 17 § 107 OF THE UNITED STATES CODE. SUCH MATERIAL REMAINS THE COPYRIGHT OF THE ORIGINAL HOLDER AND IS USED HERE FOR THE PURPOSES OF EDUCATION, COMPARISON, AND CRITICISM ONLY. NO INFRINGEMENT OF COPYRIGHT IS INTENDED.