Dutch Nederlandse Waffen-SS/Nazi Posters NSB Propaganda Jeugdstorm Music

   

itseasyforyou

 

Published on Apr 23, 2009

Video is made to share my Dutch NAZI / NSB (Dutch National Socialistic Party or movement since Mussert used to call his party a movement instead of the more regular used word party) posters that were used during the second world war in Holland. I've used two songs of the 'Jeugdstorm-koor'. Jeugdstorm-koor Amsterdam
(1941) - Wij zijn bereid and the song: Jeugdstorm-koor Amsterdam (1941) - Het Stormerslied

The Dutch 'Jeugdstorm' can be seen as the Dutch Hitler Jugend. I don't have the lyrics and to be honest, I can't barely hear it all.

I will probably place translations by the posters.

Some information about the NSB in Dutch:

Op 7 januari 1933 vertoonde de nazi-partij van Anton Mussert zich voor het eerst in het openbaar tijdens de eerste "Landdag".

De NSB werd officieel in het leven geroepen op 4 november 1932, toen Anton Mussert bij notariële akte de stichting 'Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland' in het leven riep. Om zich te onderscheiden van een 'klassieke' politieke partij in de Nederlandse parlementaire constitutionele monarchie, noemde zij zich consequent een beweging in plaats van een partij. Van meet af aan hanteerde de NSB het 'leidend beginsel', dat in vrijwel alle belangrijke publicaties werd afgedrukt:

"Voor het zedelijk en lichamelijk welzijn van een volk is nodig een krachtig staatsbestuur, zelfrespect van de natie, tucht, orde, solidariteit van alle bevolkingsgroepen en het voorgaan van het algemeen (nationaal belang) boven het groepsbelang en van het groepsbelang boven het persoonlijk belang. "

In het eerste jaar van haar bestaan gaf de NSB prioriteit aan de ontwikkeling van haarorganisatie en stijl. Pas op 7 januari 1933 trad de partij voor de eerste maal naar buiten op een landdagte Utrecht. Op deze landdag werd het eerste peloton van de Weerafdeling (WA) gepresenteerd, terwijlMussert ook het eerste exemplaar van het nieuwe partijblad Volk en Vaderland kreeg overhandigd. Deze eerste landdag was het begin van een stormachtige opmars. Telde de partij in januari 1933 nogslechts duizend leden, in december 1933 had de NSB meer dan 20.000 leden en een uitgebreidewachtlijst. Door het land waren kringhuizen geopend en de voor die tijd spectaculaire partijdagentrokken veel publiek. Mussert achtte de partij evenwel nog niet sterk genoeg om deel te nemen aan deTweede Kamerverkiezingen van 1933.De opkomst van de NSB stuitte in 1933 reeds op verzet. De regering besloot een uniformverbod inte stellen (september 1933), waardoor de WA niet meer in haar zwarte uniformen op straat konmarcheren. Bovendien werd het ambtenaren verboden lid te zijn van de NSB (december 1933). Demaatregelen hadden vooralsnog echter niet het gewenste effect: het ledental van de NSB groeide in1934 tot ongeveer 35.000 leden. Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 1935 behaalde de partijbovendien 7.94% van de stemmen: het was sinds 1918 de hoogste score die een nieuwe partij hadbehaald. De beste resultaten had de NSB gehaald in de provincies Drenthe (11.19%), Limburg(11.69%), Utrecht (9.51%) en Noord-Holland (9.64%). Ook de groei van het ledental zette door:medio 1936 had de partij 55.000 leden