SS-skijegerbataljon Norge (English & Norwegian)

   

Heil Seier

 

Published on May 11, 2017

Song of the SS-freiwilligen Schikompanie Norwegen. This is not the full version of the song, can't seem to find it anywhere.

Full tekst:
1. Vi er det norske skikompani
hundrede mann, tro mot sitt land
hundre mann oppe på hundre par ski
Det er det norske skikompani
Ref.
A hå, a håi, a hå, a hå, a håi
Det er det norske SS skikompani
a hå, a håi, a hå, a håi
Det er det norske SS skikompani
2. Vi kom til Sennheim, det blev ei strid
hundrede mann kava i sand
hundre mann fulgte[?] det siste par ski
Det er det norske skikompani
Ref.
3. Vi kom til Dresden i politi
hundrede mann, gjør hvad vi kan
hundre mann venter på hundre par ski
Det er det norske politikompani
Ref.
4. Men dagen kommer, da vi får ski
hundrede mann, Suomis land
hundre mann oppe på hundre par ski
Det blir det norske skikompani