Kamerat Vi Marsjerer - Freiwilligen Legion Norwegen / Den Norske Legion

   

Heil Seier

 

Published on Mar 9, 2017

Kamerat vi marsjerer mot målet,
vi til kamp for vår sak står parat.
Våre viljer er hårde som stålet.
Giv akt, unge hirdkamerat.

Fremad gå på, gå på!

Aldri tilbake, fremad vi må,
marsjerer vi syngende mann etter mann,
marsjerer vi, marsjerer vi, for folk og fedreland.

Aldri glemmer vi hva de gjorde,
de som førte vårt folk mot dets død.
Kun med Quisling, vår Fører ved roret,
kan vi redde vårt folk fra dets nød.

Fremad gå på, gå på!

Aldri tilbake, fremad vi må,
marsjerer vi syngende mann etter mann,
marsjerer vi, marsjerer vi, for folk og fedreland.

Og når stormklokken atter oss maner,
fram til kamp, Vidkun Quislings soldat!
Løft så høyt våre rødgule faner.
Heil og sæl unge Hirdkamerat!

Fremad gå på, gå på!

Aldri tilbake, fremad vi må,
marsjerer vi syngende mann etter mann,
marsjerer vi, marsjerer vi, for folk og fedreland.


  AutoPlay Next Video