SS Wiking - På Vikingtog (Older Sounding Version)

   

Heil Seier

 

Published on Apr 4, 2017

✠NORWEGIAN✠
På vikingtokt til fremmed land
dro menn av nordisk ætt,
på kongeskip sto mann ved mann
av Hirden kamp beredt.
Til Grønnland og Island og Hjaltland,
gikk ferden på langskip mot vest,
i Frankrike, Irland og England,
var nordmannen ubuden gjest.
Ja, fienden de måtte vike,
selv paven han tapte sin makt!
Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha.
Ja, for til vern om det stornorske riket,
stod trofaste Hirdmenn på vakt.
Nå reiser vi en Hird på ny
av Vidkun Quislings menn.
Og her i gamle Oslo by
Står Vikingkorpset frem.
Se baunene lyser fra fjellet
Bærer bud om den nye tid.
Og baunenes lys skal fortelle
om hirdmenn som fylkes til strid.
Ja, fienden atter skal vike,
og pampene tapte sin makt!
Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha.
Ja, for til vern om det stornorske riket,
stod trofaste Hirdmenn på vakt.

✠ENGLISH✠
On viking raids to foreign lands
went men of Nordic lineage,
on royal ships stood man by man
of the hird ready for battle.
To Greenland and Iceland and Shetland,
the journey with longships went west,
in France, Ireland and England,
the Norwegian was an uninvited guest.
Yes, the enemies they had to yield,
even the pope he lost his power!
Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha.
Yes, for the defense of the greater Norwegian kingdom,
loyal hirdmen stood on guard.
Now we raise a new hird
of Vidkun Quisling's men.
And here in the old town of Oslo
the viking corps stands forth.
See the beacons glowing from the mountain,
they bear tidings of the new age.
And the glow of the beacons shall tell
of hirdmen that readies to fight.