Frikorps Danmark - Legionærsangen (English & Danish)

   

Heil Seier

 

Published on May 4, 2017

✠ Original Lyrics ✠
Vor Fane blafrer i Vinden
i Dagens brændende Sol.
Vore Hære gaar nu mod Fjenden
under Fædrelandets Symbol!
Vi er danske Legionærer!
Von Schalburgs sorte Bataillon!
Til Kamp for Frihed og for Ære
Vi værner vor Nation!
Danske Legionærer!
Danebrog er vor Kamp-Standart!
For vort Folk staar vor Hær nu till Kamp parat!
Danske Legionærer!