31/7 - Motståndsrörelsen - Besök i Nyköping

   

Nordiska motståndsrörelsen

 

Published on Aug 11, 2010

Sjutton aktivister från Motståndsrörelsen begav sig lördagen den 31 juli till Kuggnäs och Nyköping för att bedriva propagandaarbete. Kampmoralen var på topp. Tillsammans med fanor och flygblad fanns senaste numret av organisationens tidning, Nationellt Motstånd. Tid och plats för aktionen var vald med omsorg. Denna helg skulle nämligen en utannonserad "nationell" tillställning -- Kuggnäsfestivalen -- gå av stapeln. Kamraterna var med detta i åtanke övertygade om en lyckad försäljning.

Väl framme vid området där den påstått nationella tillika "alternativa" festivalen pågick, stod det dock klart för aktivisterna att deras närvaro inte var välkommen. I alla fall inte av de ansvariga ordningsvakterna. Något större intermezzo uppstod emellertid inte. Efter att kamraterna, med kraft, gjort klart för festspelets "väktare" att de visst tänkte nyttja sin grundlagenliga rätt att saluföra en nationell tidning på allmän plats, fann dessa för gott att låta dem vara ifred. Detta trots att "vaktchefen" inledningsvis hotat med att "köra bort" aktivisterna.

Totalt såldes ett tjugotal nummer av Nationellt Motstånd, såväl inne i de centrala delarna av Nyköping som i nära anslutning till Kuggnäsfestivalen. Nyköpingsbornas respons till organisationens närvaro var överlag positivt. Ett par intressanta samtal fördes. Ett flertal festivalbesökare, vilka fångades upp av organisationens fanor, köpte också tidningen.

Besöket mynnade ut i en del lärorika slutsatser. Bland annat att en utannonserad festival med påstått nationella förtecken, inte alltid välkomnar ett verkligt nationellt budskap.