Limited: 396
 Videos: 402
 Views: 6,587,061
 Subscribers: 11,200
 YouTube Channel
 SocialBlade Stats

 Created Feb 5, 2009
 Deleted Jun 5, 2019

Nordiska motståndsrörelsen

NordFront.se | Motståndsmedia är Svenska motståndsrörelsens mediagrupp. Vi svarar inte på frågor skickade över Youtube. Kontakta Riksorganisationen på www.nordfront.se istället.

På Motståndsrörelsens webbplats finns mer information om vår världsbild och hur man ansöker om medlemskap.

Adress: www.nordfront.se