Limited: 1
 Videos: 277
 Views: 898,656
 Subscribers: 8,240
 Monitor: True
 Archive: Partial
 YouTube Channel
 SocialBlade Stats

 Created Sep 1, 2015

NewsVoice

NewsVoice.se is an Independent News and Debate Channel founded in 2011.

NewsVoice.se är en oberoende nyhetskanal startad 2011 av Torbjörn Sassersson. Den är finansierad genom frivilliga donationer (crowdfunding), annonser och sponsring. Inriktningen är undersökande journalistik, internationella och alternativa perspektiv på världen och Sverige. Ämnena är ofta hälsa, mediakritik, geopolitik och samhälle. (https://newsvoice.se/)