Limited: 0
 Videos: 1,248
 Views: 6,005,284
 Subscribers: 20,200
 Monitor: True
 Archive: Full
 YouTube Channel
 SocialBlade Stats

 Created Nov 8, 2008

AfriForum

AfriForum is ’n nieregeringsorganisasie – geregistreer as ’n maatskappy sonder winsoogmerk – wat ten doel het om minderhede se regte te beskerm. Hoewel die organisasie op die internasionaal erkende beginsel van minderheidsbeskerming funksioneer, het AfriForum ’n spesifieke fokus op die regte van Afrikaners as ’n gemeenskap aan die suidpunt van Afrika. Lidmaatskap is egter nie eksklusief nie en almal kan aansluit wat hulle met die inhoud van AfriForum se Burgerregtemanifes assosieer.

AfriForum is a non-governmental organisation – registered as a non-profit company – with the aim of protecting the rights of minorities. While the organisation functions on the internationally-recognised principle of the protection of minorities, AfriForum specifically focuses on the rights of Afrikaners as a community living on the southern tip of the continent. Membership is not exclusive, however, and any person may join who can associate themselves with the contents of the Civil Rights...