Created Oct 28, 2006
newest

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang (VB) en andere partijen is dat het VB mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil "uitzuiveren", de bestaande diversiteit wil reduceren tot het "eigen volk". Dat programma probeert het VB met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

-Duits cabaretist Wilfried Schmickler over kiezen voor extreem rechts:

"Ik kan begrijpen dat mensen bij de verkiezingen zeggen 'bij geen enkele partij vind ik mijn goesting, dus stem ik blanco'. Als iemand op restaurant gaat en op de spijskaart staat niks dat hem smaakt, dan snap ik wel dat hij niks bestelt en buiten gaat. Maar wat ik niet begrijp, is dat iemand zegt: 'ik vind bij geen enkele partij mijn goesting en dus stem ik uiterst rechts'. Dat...


1:45

Toespraak Filip Dewinter

kaya41

Published Apr 9, 2007
16K Views