Limited: 0
 Videos: 23
 Views: 126,184
 Subscribers: 622
 Monitor: True
 Archive: Full
 YouTube Channel
 SocialBlade Stats

 Created Apr 23, 2015

Fri Folkbildning

Kanal för föreningen Fri Folkbildning

www.frifolkbildning.se