German Military War Songs-De Hamborger Veermaster

   

panzeraxe

 

Published on Oct 27, 2008

http://panzeraxe.blogspot.com/

De Hamborger Veermaster

Ick heff mol en Hamborger veermaster sehn,
to my hoo-dah, to my hoo-dah!
De masten so scheef as den schipper sien been,
to my hoo-dah, hoo-dah, hoo!
Blow, boys, blow, for Californio,
there is plenty of gold, so I am told,
on the banks of Sacramento.

Dat deck weer von isen, vull schiet un vull smeer,
to my hoo-dah, to my hoo-dah!
Dat weer de schietgäng eer schönstes pläseer,
to my hoo-dah, hoo-dah, hoo!
Blow, boys, blow, for Californio,
there is plenty of gold, so I am told,
on the banks of Sacramento.

Dat logis weer vull wanzen, de kombГјs weer vull dreck,
to my hoo-dah, to my hoo-dah!
De beschГјten de leupen von sГјlben all weg,
to my hoo-dah, hoo-dah, hoo!
Blow, boys, blow, for Californio,
there is plenty of gold, so I am told,
on the banks of Sacramento.

Dat soltfleesch weer gröön und de speck weer vull maden,
to my hoo-dah, to my hoo-dah!
Kööm geev dat bloß an'n winachtsabend,
to my hoo-dah, hoo-dah, hoo!
Blow, boys, blow, for Californio,
there is plenty of gold, so I am told,
on the banks of Sacramento.

Un wull'n wi mal seil'n ik segg dat jo nur,
to my hoo-dah, to my hoo-dah!
Denn lööp he dreevörut un veer wedder retur,
to my hoo-dah, hoo-dah, hoo!
Blow, boys, blow, for Californio,
there is plenty of gold, so I am told,
on the banks of Sacramento.

As dat schipp, so weer ok de kaptein,
to my hoo-dah, to my hoo-dah!
De lüüd för dat schipp wörrn ok bloß schanghait,
to my hoo-dah, hoo-dah, hoo!
Blow, boys, blow, for Californio,
there is plenty of gold, so I am told,
on the banks of Sacramento.