What happened to the Al-Ahli Baptist Hospital, the first one that was attacked in Gaza?

   

Perspective Crossroad

 

Published on Dec 21, 2023

Do you remember that Al-Ahli Hospital which Israel bombed and then repeatedly denied? Biden helped shift the blame onto "the other team" and the media moved on...

The IDF has also previously denied attacks against civilian targets, presenting so-called evidence which is later retracted and for which they eventually admit guilt.

Earlier on October 14th, Israel sent so-called warning rockets. Two such rockets were fired, followed by a call to the hospital director questioning why the hospital had not been evacuated despite the warning.

Following the bombing of the hospital, Israeli spokespersons immediately began disseminating alleged evidence to exonerate themselves, citing convincing intelligence. However, what they have disclosed has only raised additional questions, rather than providing clarity.

--
Kas mäletate veel seda Al-Ahli haiglat, mida Iisrael pommitas ja siis seda korduvalt tagasi ajas? Biden aitas veeretada süüd "teise tiimi" peale ja meedia unustas selle loo...

IDF on ka varem eitanud rünnakuid tsiviilsihtmärkide vastu, esitades nn tõendeid, mis hiljem tagasi võetakse ja mille puhul tunnistatakse süüd.

Juhtumi, mis hõlmas Al-Ahli Baptisti haigla rünnakut, eelõhtul 14. oktoobril, saatis Iisrael nn hoiatusrakette. Neid rakette lasti kaks korda, millele järgnes kõne haigla direktorile, küsimusega, miks haiglat ei ole evakueeritud, kuigi hoiatus oli antud.

Pärast haigla pommitamist hakkasid Iisraeli pressiesindajad kohe levitama väidetavaid tõendusmaterjale, mis peaks neid süüst vabastama, viidates veenvale luureandmetele. Siiski, see, mida nad on avalikustanud, on tekitanud täiendavaid küsimusi, mitte selgust.

Source: https://www.youtube.com/watch?v=i9TwBqDe_I0


  AutoPlay Next Video