Political analyst Omar Baddar on Israel's attack in Beirut, the capital of Lebanon.

   

Perspective Crossroad

 

Published on Jan 4, 2024

+ On the potential escalation of regional conflict. Possible full-scale war between Hezbollah and Israel, resulting in a high number of casualties on both sides.

+ Criticism of Israel's strategy in Gaza, accusing them of targeting civilians and media bias in reporting their actions.

+ Analysis of the U.S.'s unconditional support for Israel, leading to increased violence and disregard for international norms.

+ Impact on U.S. politics. How U.S. political decisions and public opinion, especially among younger voters, are influenced by these events and the Biden administration's response.

Israel Bombing Beirut Could Spark 'Untold Death And Destruction' Omar Baddar https://www.youtube.com/watch?v=kwB1IzOlCz8

How Israel Could Be STOPPED By South Africa - Its Overwhelming Genocide Case Explained https://www.youtube.com/watch?v=UtXY_sQurcs

+ Poliitiline analüütik Omar Baddar Iisraeli rünnakust Liibanoni pealinnas Beirutis.

+ Potentsiaalsest piirkondliku konflikti eskaleerumisest. Võimalik täiemahuline sõda Hezbollah'i ja Iisraeli vahel, mis toob kaasa suure hulga ohvreid mõlemal poolel.

+ Iisraeli strateegia kritiseerimine Gazas, süüdistades neid tsiviilelanike sihtimises ja meedia kallutatuses nende tegevuse kajastamisel.

+ USA tingimusteta toetuse analüüs Iisraelile, mis viib suurenenud vägivallani ja rahvusvaheliste normide eiramiseni.

+ Mõju USA poliitikale. Kuidas USA poliitilised otsused ja avalik arvamus, eriti nooremate valijate seas, mõjutavad neid sündmusi ja Bideni administratsiooni vastust.


  AutoPlay Next Video