Wyczekiwany Mesjasz ?? (LEKTOR PL)

   

NIESAMOWITE NEWSY 2

 

Published on Feb 5, 2021

Arnold J. Toynbee napisał:
„Istniał również cel nawrócenia pogańskiego świata na kult Jahwe pod egidą światowego imperium skoncentrowanego na Erec Israel rządzonego przez „ Pańskiego Namaszczonego ”: nadchodzącego ludzkiego króla rodu Dawida.”
( Reconsiderations , 1961, s. 486).
WSPARCIE:
Na naszym kanale nie ma monetyzacji, jeżeli chcesz widzieć częściej filmy i nas wesprzeć wolną złotówką to prosimy o wpłatę na konto (koniecznie wpisz DAROWIZNA w tytule przelewu):
53114020040000370277867109
SKLEP KILLUMINATI WEAR:

https://killuminati-wear.com/
Działamy na podstawie: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Art. 54, pkt 1. oraz Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Art. 29. Prawo cytatu Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości.
Art. 291. Korzystanie z utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury. Wolno korzystać z utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury, w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków twórczości..