2011-01-21 - Motståndsrörelsen - Sjukvårdskurs i Norge

   

Nordiska motståndsrörelsen

 

Published on Feb 1, 2011

Helgen 21 - 23 januari deltog svenska och norska kamrater i en sjukvårdskurs. Utbildningen, som hölls på den norska sidan av gränsen, bestod av såväl teori som praktik; bland annat fick aktivisterna lära sig att sy igen sår och göra krikotyreotomi.

Den anordnade helgkursen var en PHTLS-utbildning (Pre Hospital Trauma Life Support), vilken man förenklat kan säga vara avancerad utbildning i första hjälpen. I detta ingick även enklare prehospital kirurgi. De ansvariga för utbildningen har själva lång yrkeserfarenhet av akutsjukvård.

Kursen påbörjades med en teoretisk del, i form ett föredrag där de närvarande fick en ingående lektion i skadeteori. Här behandlades en rad skador, allt från hypotermi till kemiska brännskador. Tyngdpunkten låg främst på sådant man som nationalsocialist kan mötas av i gatukampen, så som blödningar, brutna ben och skall- och nackskador med mera. Man fick även lära sig, som en förberedelse för helgens praktiska övningar såväl som för scenarion i verkliga livet, vilka skador man kan behandla på plats och hur man gör detta på bästa sätt.

Efter den teoretiska delen var det dags för praktiska övningar. Först ut var övningar där man i grupper av varierande storlek ställdes inför olika "olycksplatser", vilka naturligtvis också var inriktade på tänkbara scenarion för gatukamp. En rad övningar genomfördes på detta sätt, där deltagarna bland annat fick ta hand om kamrater med brutna nackar, knivskador och mycket annat. Det ställdes diagnoser, gjordes prioriteringar, sattes förband och nackkragar, evakuerades i hast och mycket mer. Allt genomfört med stor realism för att skapa en känsla av äkthet i övningarna.

Härefter fortsatte andra praktiska övningar. Genom att öva på en död gris (som senare samma kväll blev en festmåltid för kursdeltagarna) fick man bland annat lära sig att sy igen sår och göra krikotyreotomi (nödöppning av luftvägarna).

Organisationen strävar alltid efter att vidareutbilda och stärka sina aktivister för det vardagliga kamparbetet och med denna kurs i ryggen är de som deltog utan tvekan än mer förberedda på vad som kan möta dem i Nordens befrielsekamp.