Why Do We Hate Each Other? / Vihkamise psühholoogiast

   

Perspective Crossroad

 

Published on Dec 27, 2023

Dr William Barylo:

"I grew up in a family that didn't like Arabs, Muslims, black people. And I was taught in school that everyone in Palestine, even children, were terrorists.
So when I see so many hateful comments online, I see myself, my former self, and I see my parents. I understand where it's coming from.
The question is, how is it possible for people to change from hate to a more nuanced perspective?"

---

"Kasvasin üles perekonnas, kellele ei meeldinud araablased, moslemid, mustad inimesed. Ja mulle õpetati koolis, et Palestiinas kõik, isegi lapsed, olid terroristid.
Nii et kui ma näen internetis nii palju vihkamist õhutavaid kommentaare, näen ma ennast, oma endist mina, ja ma näen oma vanemaid. Ma saan aru, kust see tuleb.
Küsimus on selles, kuidas see inimestele võimalik on muutuda vihkamisest nüansirikkama vaatenurga vastu?"

Source: https://www.youtube.com/watch?v=XblMRn07dx0


  AutoPlay Next Video