Nederlandsche SS - Romdiredom (Dutch & English)

   

Heil Seier

 

Published on Oct 11, 2017

The Nederlandsche SS (Dutch SS) was formed on September 11, 1940. On November 1, 1942 the name was changed to Germaansche SS in Nederland (Germanic SS in the Netherlands). The Nederlandsche SS in total counted about 7,000 members and was primarily a political formation. In addition it served as a reservoir for the Waffen-SS. They dressed in black uniforms that were based on those of the German SS.

De geuzenvendels rukken aan, romdiredom!
Na eeuwen zijn zij opgestaan, romdiredom!
Zie hun vlaggen vliegen in de wind!
Hoor, een nieuwe geuzentijd begint,
met slaande trom, met slaande trom ! Romdiredom!
Het volk zijn oude kracht hervindt.

De geuzenvendels trekken op, romdiredom!
Hun vuist is hard en hard hun kop, romdiredom!
d'Oude geuzentijd is weer ontwaakt,
heeft een eind aan nacht en nood gemaakt,
met slaande trom, met slaande trom ! Romdiredom.
Het Dietse volk wordt sterk gemaakt.

De geuzenvendels leven weer, romdiredom!
Zij slaan met gloed de vijand neer, romdiredom!
Want der vad'ren bloed brandt in hun ziel,
en zij vechten weer als voor Den Briel,
met slaande trom, met slaande trom ! Romdiredom!
Tot eer van wie voor Dietsland viel!