Lördagsintervju 42 - Ingrid Carlqvist: Gift dig tidigt och skaffa barn!

   

Svensk Webbtelevision

 

Published on Mar 1, 2019

Ingrid Carlqvist är författare, debattör och framför allt journalist. Hon debatterar kvinnornas situation och menar att Sveriges kvinnor kanske är de allra olyckligaste.

En orsak är att de skjuter upp planer på barn och familj tills de nästan har blivit för gamla. Många till och med missar detta som är det allra viktigaste i livet.

Hon menar att man istället ska prioritera detta och i andra hand tänka på utbildning och arbete.

De kvinnor som är i 35-årsåldern och som har barn är ofta utbrända och deprimerade på grund stress. Ofta är det krav från arbetsgivaren som inte på ett rimligt sätt går att förena med familjelivet.

Yngre kvinnor är också olyckliga enligt de undersökningar som görs. Ingrid menar att detta beror på att deras mammor inte har haft tid med dem i unga år och att föräldrarna sedan har skiljt sig med alla de slitningar och tvister detta ger.

Hon tror att det har varit en medveten strategi från samhället att ta över föräldrarollen vilket leder till katastrof för barnen och att familjerna dukar under för det höga skattetrycket. Hon förordar sambeskattning som gör det lättare att leva på en lön.

Även pojkarna har ökande problem men enligt undersökningarna är deras problem inte lika stora.

Ingrid Carlqvist berättar att amerikanska studier visar att de flickor som inte har haft många sexpartner i unga år och som tidigt gifter sig och får barn är de som i vuxen ålder får bäst liv och som lyckas bäst med sin familjebildning.

Hon rekommenderar därför unga människor att tidigt bilda familj och satsa på utbildning i andra hand.

Vi kommer in på barnen och Ingrid menar att mamman bör ta hand om barnen tills barnen är åtminstone 3 år. Att lämna barn på dagis vid 12 månaders ålder skadar anknytningsprocessen vilket gör att de riskerar att bli otrygga personer. Pappan är inte särskilt viktig för barnet upp till tre års ålder.

Dagisgenerationen skaffar inte barn förrän de kommer upp i hög åldern och Ingrid kan tänka sig att det beror på de anknytningsproblem de bär på.

Dessutom jobbar dagis och skola idag aktivt för att avskaffa könsbegreppet vilket är ett övergrepp mot barnen eftersom det skadar deras könsidentitet.

Hon konstaterar att samhället har förändrats i helt fel riktning och hon kopplar detta till att kvinnor tänker känslomässigt och inte tillräckligt rationellt. Detta har utnyttjats av politiker och därför kan hon tänka sig att ge upp sin rösträtt om det skulle betyda att kvinnor inte längre fick rösta.

Däremot ska kvinnor även vid en sådan förändring få ställa upp som riksdagsledamöter.

Vi kommer in på frågan om varför feministerna är så positiva till islamister. Ingrid menar att det beror på att kvinnor undermedvetet vill bli dominerade och därför attraheras av dominanta och självmedvetna män som har tydliga regler.

Omvänt tappar kvinnor respekten för sin man när han ägnar sig åt barnpassning och bebisar.

Hur ska man då återupprätta relationerna mellan svenska män och kvinnor? Ingrid menar att man får vända sig till unga män och förklara hur detta fungerar och att de ska vara manliga män för att attrahera. Detta innebär att de ska vara hövliga och gentlemän men sluta ställa sig in hos feminister.

Män som är självsäkra och vet vad de vill upplevs attraktiva. Det är som i dans där mannen för och kvinnan följer. Dessutom måste kvinnor inse att deras uppgift är att föda barn menar Ingrid Carlqvist.

Länkar från Ingrid Carlqvist

Sambeskattning:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sambeskattning

Hemmafruar lyckligast:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-3634473/The-job-makes-happiest-Housewife-Survey-finds-stay-home-mothers-satisfied-profession.html

Kvinnor som tidigt börjar ha sex:

https://www.youtube.com/watch?v=um3EmS9DKsI

https://www.heritage.org/education/report/harmful-effects-early-sexual-activity-and-multiple-sexual-partners-among-women

Statistik från Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/vuxnas-psykiska-halsa/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/darfor-okar-psykisk-ohalsa-bland-unga/

Annika Dahlström om anknytning:

http://www.gp.se/debatt/en-familjepolitik-som-gör-barnen-psykiskt-sjuka-1.804931

Barn först, utbildning sen:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6636646

Argumenten mot kvinnlig rösträtt:

http://folkirorelse.se/Kvinnan-i-politiken

Och vår sida! https://www.ingridochmaria.se
-------------

Stöd Swebbtv på olika sätt:

- Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se

- Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad

- Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra

- Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558.

Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).

Stort tack för ditt stöd!!!


  AutoPlay Next Video