Vänsternationalister har fel fokus

   

Dan Eriksson

 

Published on Jun 23, 2020

Låt oss prata strategi istället för politik, eftersom det förra är något vi kan påverka i dag och som lägger grunden för att ha möjlighet att påverka det senare i morgon. Vänsternationalister som arbetar för att "förbättra" staten genom att ge den mer makt och genom att legitimera en utökad välfärdsstat har fel fokus — deras arbete blir kontraproduktivt för den som önskar en svensk framtid. Låt mig förklara varför och vad vi måste göra istället.

Bli en del av vår stam; var med och skapa det nya folket - https://www.detfriasverige.se