SÄPO föreläser på Katedralskolan i Uppsala

   

Nordiska motståndsrörelsen

 

Published on Feb 6, 2011

Inspelning av Mikael Kollberg, SÄPO, som föreläser bland annat om Svenska motståndsrörelsen i en skola.