Lars Bern 190304 Lita inte på insamlingsindustrin

   

Svensk Webbtelevision

 

Published on Mar 5, 2019

Lars Bern berättar att biverkningar från läkemedel är den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Han tar också upp att många sjukdomar är kopplade till felaktiga kostråd om intag av kolhydrater, att inte äta mättat fett och annat som har tagits upp i tidigare program.

Detta leder till att många omkring oss dör i förtid. När anhöriga går bort väcks ofta tanken, om jag kan göra något själv för att förhindra dessa sjukdomar.

En vanlig reaktion är att man skänker pengar till en medicinsk forskningsorganisation och många av dessa uppvaktar lägligt i samband med begravning för att samla in pengar. Exempelvis till Cancerfonden, Hjärt-lungfonden, Hjärnfonden etc.

Man frågar sig kanske om vi verkligen gör en insats med dessa donationer?

Lars Bern berättar att har erfarenhet från flera av dessa organisationer. Han satt med som vice ordförande i cancerfonden i nio år. Han var också huvudman i Hjärt-Lungfonden och ordförande i Cancer- och Trafikskadades riksförbund.

Det har gett erfarenheter som har haft betydelse för att han senare medverkat vid bildandet av Föreningen för Metabol Hälsa.

Lars Bern berättar i programmet om några betydelsefulla händelser som visade att forskarna i dessa stiftelser inte är intresserade av att forska i frågor som handlar om att hitta samband mellan kost och hälsa. Det visade sig att orsaken till detta ointresse är att verksamheterna är helt fokuserade på skolmedicinen.

Lars Bern nämner att det sedan 1930-talet har funnits en studie, gjord av en nobelpristagare, som visar mycket starka samband mellan intag av socker och cancer.Trots detta låter sig Cancerfonden märkligt nog sponsras av godisproducenten Fazer.

Forskningsledningen i Cancerfonden har visat att man inte är intresserad av att studera sambandet mellan cancer och socker eller betydelse av kosten över huvud taget.

Man har inte heller varit intresserad av alternativa behandlingar.och är helt övertygad om att det inte finns något att hämta utanför skolmedicinen. Istället förutsätter man behandling av patienter med farliga cellgifter och stråldoser.

Lars Berns fruktansvärda slutsats har blivit att det egentligen inte finns en vilja att bota patienterna, eftersom de är läkemedelskunder som förloras om de blir friska.

På Hjärt-Lungfonden föreslog Lars Bern att man skulle forska kring samband mellan hjärt- och kärlsjukdomar och kost. Då hade han dessförinnan blivit inspirerad av Annika Dahlqvists arbete kring LCHF.

Han blev till sin förvåning uppkallad till fondens generalsekreterare och forskningsnämndens ordförande som försökte få honom att släppa dessa idéer om kosten. De ansåg att detta skulle skada fondens anseende. Lars Bern drog av detta slutsatsen att det handlade om hur läkemedelsbolagen skulle se på fonden och att ledningen var orolig för att dessa bolag skulle ha synpunkter.

Han drar slutsatsen att så långe fonderna bara är intresserade att bedriva forskning som kan leda till patenterbara läkemedel men saknar intresse för koppling mellan kost och hälsa, finns ingen anledning att skänka pengar.

Han ger ytterligare ett exempel där han fick sparken från sin post som ordförande i Cancer- och Trafikskadades riksförbund för att han ville öka andelen insamlade pengar som skulle gå till det angivna ändamålet.

Om det nu är på detta sätt med insamlingsorganisationerna, vad ska man då göra om man vill hjälpa till?

Lars Bern föreslår att man istället ska skänka pengar till en fond som saknar band till läkemedelsföretagen. Ett exempel på detta är en fond som kallas Kostfonden som leds av personer som Lars Bern har förtroende för. Han rekommenderar också ett medlemskap i Riksföreningen för Metabol Hälsa för den som är intresserad av dessa frågor.

-------------

Stöd Swebbtv på olika sätt:

- Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se

- Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad

- Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra

- Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558.

Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).

Stort tack för ditt stöd!!!


  AutoPlay Next Video