Visual Evidence Shows Israel Dropped Bombs Where It Ordered Gaza Civilians to Go

   

Perspective Crossroad

 

Published on Dec 27, 2023

Visuaalsed tõendid näitavad, et Iisrael heitis pomme kohtadesse, kuhu käskis Gaza tsiviilelanikel minna.

Source: https://www.nytimes.com/2023/12/21/world/middleeast/israel-gaza-bomb-investigation.html


  AutoPlay Next Video