7/8 - Motståndsrörelsen - Aktivism och föredrag i Dalarna

   

Nordiska motståndsrörelsen

 

Published on Aug 14, 2010

Föredraget om Mein Kampf var uppdelad i tre delar. Inledningsvis tog Haskå upp vad nationalsocialismen är utifrån de naturliga lagarna som styr vår värld och han citerade delvis från boken, men även från senare uttolkare som Colin Jordan. Där efter gicks boken igenom och Jakob Haskå orienterade läsaren genom de olika kapitlen. Åhöraren fick även en kort genomgång om Adolf Hitler som person. Slutligen avrundades föredraget med frågan om vad det innebär att vara nationalsocialist idag och behovet av den hierarkiska kamporganisationen. Haskå tog även upp ideologiska fiender till nationalsocialismen såväl utom som inom den "nationella" rörelsen där försöken att relativisera rasbegreppet särskilt belystes.