Internet Archive has limited access on this item

Swebbtv "Fjärde Statsmakten" avsnitt 2 - om SVT med Lars Bern och Jan Tullberg

   

Svensk Webbtelevision

 

Published on Feb 5, 2019

Vi börjar med att konstatera att medborgarnas förtroende för de traditionella medierna har fallit till en bottennivå. Jan Tullberg refererar en undersökning som visar att flertalet anser att man måste följa alternativa medier för att förstå vad som händer.

Den samlade uppfattningen är att det är de traditionella medierna som står för så gott som all "fake news".

Vi går igenom några exempel på SVT fake news och startar med rapporteringen kring dubbelmordet i Marrakech.

Diskussionen kommer in på klimatet och den vilseledande rapporteringen kring Greta Thunberg. Vi diskuterar också hur barnen har kommit att användas som sanningsvittnen kring klimatet och andra frågor i politiken.

Lars Bern tar upp Klimatuppropet med 83 kvinnor och 4 män som inte heller har någon utbildning kring fysik eller annan lämplig kompetens för att förstå frågor som rör klimatet.

Den genomgående trenden är att alltfler okunniga har skrämts upp och nu efterfrågar en diktatur i klimatets namn.

Vi avslutar med att diskutera vad man ska göra med SVT. Slutsatsen blir att det är nödvändigt att låta tittarna styra utbudet i Public Service. DEt kan ske genom att låta redaktionernas budget styras av tittarresultatet.

Ett annat förslag är att SVT ska delas i två helt separata bolag som konkurrerar med varandra. Det ena bolagets styrelse kan tillsättas med en politisk inriktning och det andra med en oppositionell inriktning. Det kan likna konkurrensen mellan FOX och CNN i USA.

-------------

Stöd Swebbtv på olika sätt:

- Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se

- Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad

- Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra

- Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558.

Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).

Stort tack för ditt stöd!!!


  AutoPlay Next Video