11/9 - Motståndsrörelsen - Tidningsförsäljning i Kristianstad

   

Nordiska motståndsrörelsen

 

Published on Sep 17, 2010

Helgen, en vecka innan valcharaden, så samlades Kampgrupp Skåne i Kristianstad för att saluföra Nationellt Motstånd och dela ut flygblad.
Aktivisterna ställde upp mitt emot de etablerade folkförrädarnas valstugor och basunerade ut antiparlamentariska och pronationalsocialistiska budskap samtidigt som man delade ut flygblad speciellt framtagna för valet. Totalt delades det ut ca 250st flygblad och även några tidningar såldes.
Ett par av nationalsocialisterna passade också på att ta debatten med socialdemokratiska valarbetare och ställa dessa mot väggen genom att ifrågasätta hur dessa aktivt kunde engagera sig för ett politiskt parti vars politik leder till samhällets förfall och rasens undergång. Bland annat så skyllde de den invandringsrelaterade brottsligheten på att det satsas för lite pengar på de som kommer hit och att de gladeligen ville höja skatten för att lägga ännu mer pengar på rasfrämlingar.

Efter den offentliga aktiviteten hölls gruppmöte och kampsportsträning.