Download preferred videos, Internet Archive is beginnng to block access

3. Palestiina-Iisraeli ajaloost, okupatsioonist, annekteerimisest ja maa tagastamine rahu vastu

   

Perspective Crossroad

 

Published on Dec 25, 2023

1956 Suezi kriis (2. sõda)
1964 Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PLO) asutamine
1967 6-päeva sõda ja ÜRO Resolutsioon 242
1973 Yom Kippuri sõda
1978 Camp David
1980 Jeruusalemma annekteerimine
1981 Golani kõrgendiku annekteerimine

Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=Xs3AvMMNy0E&list=PL5PtCO5y2FhtfhW_-5vRMpPcKDC69lQwb&index=1

Tartu Ülikooli väärikate ülikooli loeng „Araabia-Iisraeli vastasseisu tagamaadest ja tänapäevastest arengutest“ (Eiki Berg, TÜ rahvusvaheliste suhete teooria professor)
Originaal klipp: https://www.uttv.ee/naita?id=35059&keel=est


  AutoPlay Next Video