20/3- Motståndsrörelsen i Göteborg, tidningsförsäljning vid Domkyrkan

   

Nordiska motståndsrörelsen

 

Published on Mar 22, 2010

Under lördagen var aktivister ur Göteborgs kampgrupp ute i centrala Göteborg för att dela ut flygblad och sälja Nationellt Motstånd.
Först hade man tänkt sig att stå vid Nordstans ingång, men då det var tunt med folk på denna plats begav man sig till Kungsgatan.
Ett antal tidningar och flygblad bytte ägare, och några mycket intressanta diskussioner hölls under den tid som aktivisterna stod på denna plats.
På vägen därifrån passade man på att gå förbi Brunnsparken för att sedan gå igenom Nordstan med fanor.