Bij bolszewika! - Polish Anti Soviet Song

   

ZborBall IV

 

Published on Jul 4, 2021

The Soviet invasion of Poland was a military operation by the Soviet Union without a formal declaration of war. On 17 September 1939, the Soviet Union invaded Poland from the east, sixteen days after Germany invaded Poland from the west. Subsequent military operations lasted for the following 20 days and ended on 6 October 1939 with the two-way division and annexation of the entire territory of the Second Polish Republic by Nazi Germany and the Soviet Union.T his division is sometimes called the Fourth Partition of Poland. The Soviet (as well as German) invasion of Poland was indirectly indicated in the "secret protocol" of the Molotov–Ribbentrop Pact signed on 23 August 1939, which divided Poland into "spheres of influence" of the two powers and questioned the future existence of the Polish state. German and Soviet cooperation in the invasion of Poland has been described as co-belligerence.
-----------------------------------
The song was most likely written before the end of WWII and it was meant to motivate partisans like the Cursed Soldiers to fight against Bolsheviks.

Lyrics:
Bij bolszewika w każdej go postaci,
bo to jest twój największy dzisiaj wróg.
To przecież on kościami twoich braci,
brukował sieć swych niezliczonych dróg

To przecież on na Sybir gnał twe dzieci,
a z jęków ich wesołą składał pieśń.
To przecież on dziś naszych ojców gniecie,
i każe im komuny jarzmo nieść.

To przecież on w katyńskim ciemnym lesie
wbił w polską pierś znienacka ostry nóż,
mordując tam najlepszych polskich synów
jak podły zbir, nikczemny zdrajca, tchórz.

To przecież on jak bóstwo czci Stalina
kapłanom twym nie szczędząc srogich mąk.
To przecież on z kościołów zrobił kina
i depcze krzyż, czerwoną gwiazdę czcząc.

To przecież on nie wierzyć w Boga zmusza
tumaniąc nas potęgą krasnych szmat,
by człowieczeństwo w sercu twoim zgasło,
byś ty nie wiedział, co to znaczy brat.

To przecież on zrabował twoje mienie
i krew serdeczną sączy z naszych ran.
On przecież psa niż ciebie więcej ceni
boś Polak jest – więc [wróg i polski] pan.

To przecież on braterstwa głosząc hasła
do więzień pcha młodzieży naszej kwiat.
by człowieczeństwo w sercu twoim zgasło,
byś ty nie wiedział, co to znaczy brat.

Zasłonę więc zrzuć z oczu miły bracie,
Niech zagrzmi znów praojców złoty róg.
Bij bolszewika w każdej go postaci
bo to jest twój największy dzisiaj wróg.