Court of Justice: genocide case analysis

   

Perspective Crossroad

 

Published on Jan 14, 2024

Case is HOPELESS for Israel. But Technicalities Might Save It After All.

In the genocide case initiated against Israel at the International Court, Israel has no chance to prove that it is not committing the most heinous war crimes. However, what Israel can do is show that, due to technical details, the Genocide Convention does not apply and that the case should be dismissed.

At this stage, the goal is not to prove that it is a genocide, but rather that there are sufficiently reliable sources to suggest that genocide may be occurring or that there is a significant risk of genocide. This is the first genocide in history where its victims are broadcasting their own destruction in real time, desperately and so far in vain, hoping that the world might intervene.

A large part of Israel's defense focused on this point. According to Israel, not proceeding with the "carpet bombing" of Gaza would currently be equivalent to the fundamental destruction of Israel. If we don't do carpet bombing now, Israel will die, and therefore they have the right to self-defense. A somewhat ridiculous argument, but good that they are doing the same thing that is repeatedly echoed in the mass media.

The only argument that the judges might actually use to no longer deal with this matter is "lack of jurisdiction". The Israeli representative claimed that South Africa had given him only a few days to respond to the notice that he was committing genocide.

EE:
Iisraeli vastu algatatud genotsiidi kohtuasjas Rahvusvahelises Kohtus ei ole Iisraelil mingit võimalust tõestada, et ta ei pane toime kõige kohutavamaid sõjakuritegusid. Kuid mida Iisrael saab teha on näidata, et tehniliste asjaolude tõttu ei kohaldata genotsiidikonventsiooni ja et kohtuasi tuleks tagasi lükata.

Selles etapis ei ole eesmärk tõestada, et tegemist on genotsiidiga, vaid seda, et on piisavalt usaldusväärseid allikaid, et genotsiid võib toimuda või et on suur oht genotsiidile.
See on esimene genotsiid ajaloos, kus selle ohvrid edastavad omaenda hävitustööd reaalajas, lootes meeleheitlikult ja seni asjatult, et maailm võiks midagi ette võtta.

Suur osa Iisraeli kaitsekõnest läks sellele punktile. Iisraeli väitel Gaza "vaippommitamise" ära jätmine oleks praegu samaväärne sellega, et Iisrael põhimõtteliselt hävitatakse. Kui me praegu vaibapommitamist ei tee, siis Iisrael sureb ja seetõttu on neil õigus enesekaitsele. Natuke naeruväärne argument, aga hea, et nad teevad seda sama, mida praegu massimeedias ikka ja jälle korrutatakse.

Ainus argument, mida tegelikult kohtunikud võiksid kasutada, et mitte enam selle küsimusega tegeleda, on "juriidilise pädevuse puudumine" (lack of jurisdiction). Iisraeli esindaja väitis, et Lõuna-Aafrika oli andnud talle vaid mõned päevad aega, et vastata teatele, et ta sooritab genotsiidi.

Full source with additional info: https://www.youtube.com/watch?v=bJ-CotXpBy8

#palestine #genocide #gaza #israel #eesti #occupation #southafrica #hague #ICJ


  AutoPlay Next Video