2011-12-10 Motståndsrörelsen

   

Nordiska motståndsrörelsen

 

Published on Dec 14, 2011

När manifestationen mot svenskfientlighet avslutades på Riddarholmen så uppstod ett bråk mellan de egna deltagarna. De båda grupperna hade av misstag uppfattat varandra som svenskfientliga fridstörare. Då nyheten via ryktesvägen och polisens rapporter blivit känd kan vi lika bra redogöra om vad som hände -- och hur det hela slutade lyckligt på ömse sidor. Detta är inte bara en unik anekdot -- den blev tillika förevigad på film!