6/11 - Motståndsrörelsen - Friluftsaktivitet i Västsverige

   

Nordiska motståndsrörelsen

 

Published on Nov 24, 2010

Lördagen 6/11 begav sig en handfull aktivister från Motståndsrörelsens andra näste till Kinnekulle för att ägna helgen åt en vandring på det natursköna platåberget Kinnekulle.

Naturen runt Kinnekulle är speciell, det vet alla som har varit där. Platåberget reser sig 306 meter över havet och utsikten över Vänern och Skaraborgs slättlandskap är spektakulär. Vill man följa en led när man vandrar i Kinnekulletrakten så finns Kinnekulleleden, en fristående led med en total sträcka på 45 km. Överhuvudtaget är omgivningen mycket vacker och det finns även ett utsiktstorn på toppen av berget. Kinnekulles topp var i forna tider centrum för ett vårdkasesystem där man signalerade med eldar när fara nalkades. De flesta av er har säkert sett filmen Sagan om konungens återkomst där vårdkasar tänds på bergstopparna för att på så sätt begära hjälp från Rohans ryttare.

Själva berget består till stora delar av sedimentära bergarter, bland annat alunskiffer, ordovisisk skiffer, kalksten och permisk diabas. Stenindustri har alltid funnits på berget. Under andra världskriget framställde man bensin ur alunskiffern.