Limited: 0
 Videos: 1
 Views: 15,096
 Subscribers: 13
 Monitor: True
 Archive: False
 YouTube Channel
 SocialBlade Stats
Created Dec 29, 2009
newest

AFA Sverige bekämpar fascism, rasism, homofobi och djuruppfödare!

Bli en del av kampen - Krossa fasismen!